حسن روحانی : اوباما را فردی بسیار "مؤدب" و باهوش یافتم. 

اوباما : اگر می توانستم تک تک پیچ و مهره‎های برنامه هسته‎ای ایران را نابود میکردم.

حسن روحانی : اگر "ایران" و امریکا در هر جهت احترام متقابل را در نظر بگیرند ممکن است روابط دوستانه بین ایران و امریکا بازسازی گردد. بازگشایی سفارت آمریکا غیر ممکن نیست

جان کری : اگر ایران توافق ژنو را نقض کند، گزینه نظامی بر سر میز مذاکره مطرح می‌شود.

استادی داشتیم در همچین مواردی میگفت : یا من هیچی نمیفهمم یا اینا خیلی میفهمن!!

پی نوشت :

اینو ببینید یعنی عمق فاجعه رو با چی اندازه بگیریم خدایا !؟

اینم ببینید تا حظ کنید