هر روز که میگذرد دروغ های دولت راستگویان!! بیشتر و بیشتر خودنمایی می کند. دولتی که شعار اعتدال داد و در عمل افراطی ترین نیروها را سرکار آورد. دولتی که شعار تدبیر داد و نمونه تدبیرش را حداقل مردم گیلان و مازندران در این سه چهار روز با گوشت و پوست و حتی مغز استخوان درک کردند. دولتی که پرداخت یارانه را گداپروری میدانست و دولت قبل را آماج حمله و ناسزا به خاطر اینکار کرده بود و خودش مردم را برای چند قلم جنس بنجل و دست چندم در سرما به خیابان و صفهای دور و دراز کشاند ، دولتی که شعار کرامت ملت را سر داد و آن را در یک "سبد" به حراج گذاشت.

دیروز رئیس دولت تدبیر و امید ، منتقدان توافق ژنو را عده ای بی سواد خطاب کرد و خواستار اظهار نظر دانشگاهیان درباره این توافق شد. آقای حقوقدان! جناب رئیس جمهور! فراموش کردید حرف وزیر خارجه تان را که به مجلسیان گفته بود : "حتی اگر استیضاح و برکنار شوم جزئیات توافق و مذاکرات را افشا نمیکنم"؟ نمایندگان مجلس – که حسب شغل و وظیفه در جریان محرمانه ترین امور کشور هستند- از جزئیات بی خبرند و برای آگاهی از آن به شما نامه نوشتند و دست به دامان شما شدند ، دانشگاهیان و عامه مردم که جای خود دارند. آقای حقوقدان! اظهار نظر در موضوعی که اطلاعی از آن نداریم احمقانه نیست؟

آقای رئیس جمهور! من و کسانی که به شما رأی ندادیم احمق نیستیم. روزی که ابوالمشاغل دولت تدبیر و مشاور ارشد شما 49.5 درصد رأی دهندگان ، یعنی "همه" کسانی که به شما رأی نداده اند را "حامی بی قانونی و قانون گریزی" خطاب کرد و شما سکوت کردید فهمیدیم که "ادب مرد به ز دولت اوست" یعنی چه ، فهمیدیم "زنده باد مخالف من یعنی چه" ، وقتی امریکا در حضور شما و وزیر خارجه تان وقیحانه علنا عزت ملی ایران و ایرانی را زیر پا گذاشت و وزیر خارجه ما ذلیلانه همچنان لبخند زد و شما اصلی ترین دشمن ایران و ایرانی را "مؤدب" و "باهوش" خواندید ، فهمیدیم چه کلاه گشادی سرمان رفت ، فهمیدیم همه وعده هایتان پوچ و در حد همان شعار است البته غیر از وعده تعلیق و تسلیم که تجربه میگفت ید طولایی در این مورد دارید... و دیروز با شنیدن صحبت های شما فهمیدیم "من سرهنگ نیستم" یعنی چه ، فهمیدیم "حقوقدان" یعنی چه.

جناب حقوقدان!! اگر قرار بود با عقب نشینی از اصول و دست کشیدن از عزت و شرف نان بخوریم که همان شاه بهتر از شما بود. هم نفتش خریدار داشت ، هم انرژی هسته ای مجانی داشت و هم تکنولوژی به روز نظامی. پس انقلاب برای چه بود؟ از شما می پرسم. شمایی که مدعی هستید برای اولین بار امام خمینی را "امام" خواندید، شمایی که انقلابی بودید ؛ آقای روحانی! چرا انقلاب کردید؟

انقلاب نکردیم که عزت و شرفمان توسط منتخبین خودمان لگدمال شود

انقلاب نکردیم که پس از سی و چهار سال که آمریکا را در حسرت یک نگاه گذاشتیم حالا وزیر خارجه اش بیاید روبروی وزیر خارجه مان بنشیند و پای نحسش را روی پایش بیندازد و خیلی شیک و از موضع بالا از تحریم های بیشتر و همه گزینه های روی میز سخن بگوید و اوج افتخار دولت تدبیر این باشد که "این ملاقات به درخواست طرف آمریکایی انجام شد".

انقلاب نکردیم که در شرایطی که عامه مردم با تورم و گرانی کاذب و خودساخته بعضی ها دست و پنجه نرم می کنند دغدغه مسؤلان کشوری رفع فیلترینگ این سایت و آن سایت باشد.

انقلاب نکردیم که در برابر دشمن سر کج کنیم و از اصولمان کوتاه بیاییم و در ازای دریافت پول خودمان از یک مشت دزد و جنایتکار ، عزت و شرفمان را نادیده بگیریم که اگر قرار بر این بود ، سگ دزد وطنی به دزد خارجی شرف داشت و در برابر او سر خم میکردیم تا منت اجنبی سرمان نباشد.

انقلاب نکردیم که وقتی موعد نشست مذاکره کنندگان ما و 1+5 میرسد دل دلسوزان و شهید داده ها بلرزد که باز از چه میخواهند کوتاه بیایند...

آقای رئیس جمهور! به شما یادآوری میکنم : انقلاب ما انقلاب نان نبود که اگر بود الان روی پرچم مان به جای نام خداوند ، داس و چکش خودنمایی میکرد.انقلاب ما برای عزت ، شرف و کرامت بود.

آقای رئیس جمهور! صادقانه بگویم : من به شما و دولتتان امیدی ندارم... "دیگر" امیدی ندارم...متأسفم...